فروشگاه
عضویت در آکادمی

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

کمربند جیوجیتسوی برزیلی

کمربند جیوجیتسوی برزیلی به یک جیوجیتسو کار کمربند های رنگی مختلف اعطامیشود تانشان دهنده افزایش سطح دانش فنی ومهارت عملی اوباشد.درحالی که ساختارسیستم منشاءآن را باسیستم رده بندی جودو  ومنشأ…