فروشگاه
عضویت در آکادمی

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

روان شناسی ورزشی چیست؟

روان شناسی ورزشی و تاثیر ان برعملکرد ورزشکاران انسان برای انجام هرفعالیتی نیازبه آمادگی دارد.زمانی که بحث رقابت در هر حیطه مطرح می‌شود،آمادگی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.در ورزش آمادگی درقالب…