فروشگاه
عضویت در آکادمی

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

شرایط دریافت نمایندگی

ca5305d77713047ae18bdcc306dfbd04

شرایط دریافت نمایندگی از ایران جیوجیتسو آکادمی

ایران جیوجیتسو آکادمی در نظر دارد طبق شرایط زیر ازکلیه استان ها عضو فعال بپذیرد:

شرایط عمومی:

 • نماینده متعهد به اجرای قوانین و مقررات آکادمی (در طول مدت عضویت ) می باشد.
 • نماینده ملزم به درج لوگو ایران جوجیتسو اکادمی داخل باشگاه در ابعاد 75*75 و نصب تابلو در خارج از باشگاه می باشد. 
 • حق استفاده از لوگو (با توجه به ثبت رسمی ) محفوظ بوده و نماینده موظف به حفاظت از آن می باشد .
 • کلیه اعضای آکادمی موظف به ثبت نام در سایت رسمی ایران جوجیتسو آکادمی می باشد. 
 • نماینده آکادمی موظف به ترویج این رشته و همچنین روحیه ورزشی در بین ورزشکاران مجموعه ، شهر و استان می باشد.
 • نماینده ملزم به داشتن حکم مربیگری معتبر جوجیتسو (JJIF) (به دلیل رعایت مسائل حقوقی و مقررات باشگاهی در ایران)
 • نماینده موظف به معرفی یک مربی ارشد و دو کمک مربی برای آکادمی می باشد .
 • نماینده آکادمی موظف به حضور در سمینار های آموزشی مربیان که در طول سال به صورت ماهیانه برگزار می گردد می باشد. 
 • نماینده موظف به آموزش (کلیه رده های سنی) بر اساس الگو ارائه شده از سوی آکادمی می باشد.
 •  نماینده متعهد به بیمه کلیه ورزشکاران طبق قوانین و مقررات فدراسیون پزشکی ورزشی می باشد.
 • نماینده موظف به تفکیک و تشکیل کلاس در رده های سنی مختلف می باشد.
 • نماینده موظف به برگزاری یک جلسه نو گی(No GI) در هفته می باشد .
 • نماینده موظف به اعلام برنامه برگزاری کلاس ها به صورت مکتوب ( ساعت برگزاری) به دفتر مرکزی جهت درج در سایت رسمی اکادمی و اطلاع رسانی صحیح می باشد .
 • صدور احکام و ارتقا کمربند ورزشکاران بر اساس رده بندی آکادمی بوده و با هماهنگی دفتر مرکزی ارائه می گردد .
 • نماینده موظف به تهیه و فروش محصولات فقط از طریق سایت یا دفتر مرکزی ایران جوجیتسو اکادمی می باشد.
 • شرایط حضور بازیکنان در همه مسابقات بعد از تایید توسط نماینده انجام میگیرد و پس از اعلام تصمیم گیری نهایی به عهده دفتر مرکزی می باشد .